Välkommen    -    Welcome!

To

 

  

In

SWEDEN 

Sandra & Nils-Arne Holmudden

Agerörs Gård, 311 91 Falkenberg

+46 (0)708 98 48 00, +46 (0)706 48 35 00

www.alpacas.se      sandra@holmudden.net 

 

  

 

besökare [counter] visitors 

 

 

Sandra ArabianS: www.sandraarabians.com

Agerörs Gård Bed & Breakfast: www.agerorsgard.se 

 

 

Medlemmar i Svenska Alpackaföreningen www.alpackaforeningen.se 

Medlemmar i The British Alpaca Society www.bas-uk.com